Organizacje polonijne

Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

no image Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Litwa. Rodzaj podmiotu określany jest jako instytucja oświatowa, przez co przynależy on do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Gimnazjum im. Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości Soleczniki.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...