Organizacje polonijne

Stowarzyszenia Polaków Ofiar Represji Politycznych - Sybiraków na Białorusi

no image Stowarzyszenia Polaków Ofiar Represji Politycznych - Sybiraków na Białorusi jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Białoruś. Rodzaj podmiotu określany jest jako stowarzyszenie, przez co przynależy on do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości Grodno. Informacje dodatkowe o organizacji: stowarzyszenie działa przy Związku Polaków na Białorusi; skupia osoby z terenu Grodzieńszczyzny, a także z okolic Brześcia, Mińska i Witebska.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...