Organizacje polonijne

Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki w Wilnie

no image Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki w Wilnie jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Litwa. Rodzaj podmiotu określany jest jako instytucja społeczno-kulturalna, przez co przynależy on do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki w Wilnie funkcjonuje od 1993 roku. Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości Wilno.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...