Organizacje polonijne

Klub Inteligencji Katolickiej w Brześciu

no image Klub Inteligencji Katolickiej w Brześciu jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Białoruś. Rodzaj podmiotu określany jest jako stowarzyszenie, przez co przynależy on do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Klub Inteligencji Katolickiej w Brześciu funkcjonuje od 2004 roku. Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości Brześć. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www brzesckatolicki com.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...