Organizacje polonijne

Cmentarz Polonii w Doylestown (Our Lady of Czestochowa Cemetery )

no image Cmentarz Polonii w Doylestown (Our Lady of Czestochowa Cemetery ) jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Stany Zjednoczone. Rodzaj podmiotu określany jest jako cmentarz, przez co przynależy on do grupy: instytucje kultury / pamięci. Cmentarz Polonii w Doylestown (Our Lady of Czestochowa Cemetery ) funkcjonuje od 1964 roku. Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości Doylestown. Do osób stojących na czele ugrupowania należy: o Michał M Zembrzuski OSPPE. Informacje dodatkowe o organizacji: ten największy Cmentarz Polonijny liczący kilka tysięcy mogił podzielono na cztery sektory: sektor poświęcony osobom zasłużonym dla polskiej kultury, sztuki, nauki, oficerom Wojska Polskiego (m in Adam Styka oraz gen Antoni Chruściel dowódca Powstania Warszawskiego, którego ciało ekshumowano i przeniesiono do Polski); sektor poświęcony polskim weteranom obu wojen światowych i byłym więźniom obozów koncentracyjnych (ok 2000 mogił), sektor kapłański, gdzie spoczywają księża diecezjalni, ojcowie i bracia paulini, wreszcie sektor dla wszystkich wiernych.

Organizacje polonijne na świecie

 screen

"Nasza Polonia" - Biuletyn Informacyjny Polonii Holenderskiej jest organizacją polonijną. Terytorium jej...