Organizacje polonijne

Polska Rada Międzyorganizacyjna w Chicago

no image Polska Rada Międzyorganizacyjna w Chicago jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Stany Zjednoczone. Rodzaj podmiotu określany jest jako federacja organizacji, przez co przynależy on do grupy: organizacje i instytucje federacyjne. Polska Rada Międzyorganizacyjna w Chicago funkcjonuje od 1936 roku. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Chicago. Informacje dodatkowe o organizacji: statut PRM był pierwszym dokumentem, w którym na określenie ludności polskiej w Ameryce użyto terminu "Polonia”, a nie jak dotąd "wychodźstwo”; w 1938 r. zmieniono nazwę organizacji na Rada Poloni Amerykańskiej.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...