Organizacje polonijne

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (Misjonarki Chrystusa Króla) w Grecji

no image Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (Misjonarki Chrystusa Króla) w Grecji jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Grecja. Rodzaj podmiotu określany jest jako zgromadzenie zakonne, przez co przynależy on do grupy: organizacje i instytucje kościelne. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (Misjonarki Chrystusa Króla) w Grecji funkcjonuje od 2009 roku. Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości Ateny. Katarzyna Daraż MChR, s. Halina Pierożak MChR, s. Agnieszka Eltmann MChR, s. Małgorzata Bajwolska MChR. Informacje dodatkowe o organizacji: zgromadzenie prowadzi dom w Atenach, siostry pełnia także posługę w parafii Chrystusa Zbawiciela (duszpasterstwo polskie) oraz prowadzą katechizację w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.mchr.pl.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...