Organizacje polonijne

Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej

no image Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Czechy. Rodzaj podmiotu określany jest jako stowarzyszenie, przez co przynależy on do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej funkcjonuje od 1888 roku. Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości Czeski Cieszyn. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.tnprc.cz.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...