Organizacje polonijne

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej we Włoszech

no image Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej we Włoszech jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Włochy. Rodzaj podmiotu określany jest jako zgromadzenie zakonne, przez co przynależy on do grupy: organizacje i instytucje kościelne. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Rzym. Jerzy Wieczorek, ks. Andrzej Duczkowski. Informacje dodatkowe o organizacji: Prowincja w Niemczech, Holandii, Włoszech i Węgrzech pw. Świętego Józefa; zgromadzenie prowadzi ośrodki duszpasterskie w 5 miastach na terenie Włoch. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.tchr.org/niem.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...