Organizacje polonijne

The Ireland Poland Business Association

no image The Ireland Poland Business Association jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Irlandia. Rodzaj podmiotu określany jest jako stowarzyszenie, przez co przynależy on do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. The Ireland Poland Business Association funkcjonuje od 1991 roku. Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości Dublin. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.ireland-poland.com.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...