Organizacje polonijne

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Władysława III Warneńczyka przy Ambasadzie RP w Sofii

no image Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Władysława III Warneńczyka przy Ambasadzie RP w Sofii jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Bułgaria. Rodzaj podmiotu określany jest jako instytucja oświatowa, przez co przynależy on do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Władysława III Warneńczyka przy Ambasadzie RP w Sofii funkcjonuje od 1975 roku. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Sofia.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...