Organizacje polonijne

Szkoła Polska im Juliusza Słowackiego w Seattle

no image Szkoła Polska im Juliusza Słowackiego w Seattle jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Stany Zjednoczone. Rodzaj podmiotu określany jest jako instytucja oświatowa, przez co przynależy on do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Szkoła Polska im Juliusza Słowackiego w Seattle funkcjonuje od 1990 roku. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Seattle. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www polishhome org/PolishSchool htm.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...