Organizacje polonijne

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu

no image Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Austria. Rodzaj podmiotu określany jest jako instytucja naukowa, przez co przynależy on do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu funkcjonuje od 1991 roku. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Wiedeń. Do osób stojących na czele ugrupowania należy: Bogusław Dybaś, Anna Ziemlewska. Informacje dodatkowe o organizacji: przy Stacji działa Biblioteka, a także Klub Profesorów skupiający m in naukowców i artystów polskiego pochodzenia. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www viennapan org.

Organizacje polonijne na świecie

 screen

"Nasza Polonia" - Biuletyn Informacyjny Polonii Holenderskiej jest organizacją polonijną. Terytorium jej...