Organizacje polonijne

Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe Republiki Baszkortostan w Ufie

no image Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe Republiki Baszkortostan w Ufie jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Rosja. Rodzaj podmiotu określany jest jako instytucja społeczno-kulturalna, przez co przynależy on do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Ufa. W. Łatypowa. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.poloniaufa.ru.

Organizacje polonijne na świecie

 screen

"Nasza Polonia" - Biuletyn Informacyjny Polonii Holenderskiej jest organizacją polonijną. Terytorium jej...