Organizacje polonijne

Polski Ośrodek Informacji Turystycznej na Ukrainie

no image Polski Ośrodek Informacji Turystycznej na Ukrainie jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Ukraina. Rodzaj podmiotu określany jest jako inna instytucja, przez co przynależy on do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Kijów. Informacje dodatkowe o organizacji: ośrodek zagraniczny Polskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Warszawie. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.pot.gov.pl/osrodki-zagraniczne-pot/.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...