Organizacje polonijne

Polski Klub Biznesmenów

no image Polski Klub Biznesmenów jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Litwa. Rodzaj podmiotu określany jest jako stowarzyszenie, przez co przynależy on do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...