Organizacje polonijne

Polska Szkoła w Waterford (Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Waterford)

no image Polska Szkoła w Waterford (Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Waterford) jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Irlandia. Rodzaj podmiotu określany jest jako instytucja oświatowa, przez co przynależy on do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości Waterford. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.polskaszkolawaterford.pl.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...