Organizacje polonijne

Polska Macierz Szkolna w Zachodniej Australii

no image Polska Macierz Szkolna w Zachodniej Australii jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Australia. Rodzaj podmiotu określany jest jako macierz szkolna, przez co przynależy on do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Maylands.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...