Organizacje polonijne

Polka – Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet

no image Polka – Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet "Polka International”Stockholm jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Szwecja. Rodzaj podmiotu określany jest jako stowarzyszenie, przez co przynależy on do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Polka – Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet "Polka International”Stockholm funkcjonuje od 2000 roku. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Malmö. Informacje dodatkowe o organizacji: zarejestrowana w Szwecji organizacja jest instytucją charytatywną i parasolową w stosunku do oddziałów "Polka" w świecie: na Białorusi (w Brześciu, Grodnie i Lidzie), w Serbii (Belgrad), na Ukrainie (Lwów) oraz we Włoszech (Rzym). Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.polkainternational.com.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...