Organizacje polonijne

Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Solurze

no image Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Solurze jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Szwajcaria. Rodzaj podmiotu określany jest jako instytucja muzealna, przez co przynależy on do grupy: instytucje kultury / pamięci. Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Solurze funkcjonuje od 1936 roku. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Solura. Informacje dodatkowe o organizacji: opiekę i zarząd nad Muzeum sprawuje Towarzystwo Kościuszkowskie (powstałe w tym celu w 1936 r.); opiekuje się ono również pomnikiem Kościuszki wzniesionym w 1817 r. na dawnym cmentarzu w Zuchwil k. Solury i znajdującą się tam Kaplicą poświęconą pamięci poległych żołnierzy polskich 2. Dywizji Strzelców Pieszych; organizacja działa pod patronatem władz miejskich i kantonalnych Solury. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.kosciuszkomuseum.ch.

Organizacje polonijne na świecie

 screen

"Nasza Polonia" - Biuletyn Informacyjny Polonii Holenderskiej jest organizacją polonijną. Terytorium jej...