Organizacje polonijne

Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet

no image Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet "Polka International” Oddział w Lidzie jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Białoruś. Rodzaj podmiotu określany jest jako stowarzyszenie, przez co przynależy on do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet "Polka International” Oddział w Lidzie funkcjonuje od 2004 roku. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości Lida. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www polkainternational com/oddzialy/polkalida htm.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...