Organizacje polonijne

Forum Polskich Szkół w Holandii

no image Forum Polskich Szkół w Holandii jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Holandia. Rodzaj podmiotu określany jest jako inna organizacja, przez co przynależy on do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Forum Polskich Szkół w Holandii funkcjonuje od 1996 roku. Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości Haga. Informacje dodatkowe o organizacji: członkami zwyczajnymi Forum są polskie szkoły sobotnie. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.fpsn.nl.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...