Organizacje polonijne

Brooklynskie Centrum Informacji o Możliwościach Wczesnej Interwencji(The Early Childhood Direction Center of Brooklyn)

no image Brooklynskie Centrum Informacji o Możliwościach Wczesnej Interwencji (The Early Childhood Direction Center of Brooklyn) jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Stany Zjednoczone. Rodzaj podmiotu określany jest jako fundacja / organizacja charytatywna, przez co przynależy on do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości New York.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...