Organizacje polonijne

Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté sous Jouarre

no image Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté sous Jouarre jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to Francja. Rodzaj podmiotu określany jest jako biblioteka / archiwum, przez co przynależy on do grupy: instytucje kultury / pamięci. Siedziba organizacji mieści się w miejscowości La Ferté sous Jouarre. Informacje dodatkowe o organizacji: placówka przechowuje dokumentację wytworzoną w toku ponad 175 letniej działalności Misji, jak też akta takich organizacji polskich jak Polski Związek Inwalidów Wojennych we Francji, Stowarzyszenie Dobroczynności im św Stanisława Kostki, Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego we Francji, Polskie Zjednoczenie Katolickie, Akcja Pomocy Polsce, Związek Rezerwistów i byłych Wojskowych Polskich we Francji, Skarb Narodowy we Francji, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Związek Harcerstwa Polskiego we Francji, Komitet Pomocy Polakom we Francji.

Organizacje polonijne na świecie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie  screen

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie

Stowarzyszenie Polaków w Tadżykistanie "Mazurek” jest organizacją polonijną. Terytorium jej działalności to...